Архив 2015г.


 1. Основна рубрика: Бюджет и финанси
 2. Годишен финансов отчет на община Аксаково за 2019г. приет от Общински съвет Аксаково
 3. Архив 2020г
 4. Месечни Отчети 2021г.
 5. Проекто-бюджет 2021
 6. Отчети 2020г.
 7. Баланс 2020
 8. Бюджетна прогноза 2021-2023 втори етап
 9. Архив 2013г
 10. Заверен годишен финансов отчет на община Аксаково за 2019г.
 11. Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Аксаково за 2019 год.
 12. Тримесечни отчети 2020
 13. Архив 2019г
 14. Бюджетна прогноза 2021-2023 първи етап
 15. Бюджет 2020г. на Община Аксаково
 16. Проекто-бюджет 2020 за публично обсъждане
 17. Годишен финансов отчет на община Аксаково за 2018г.
 18. Бюджетна прогноза 2020-2022 втори етап
 19. Публично обсъждане отчет на бюджета за 2018г
 20. Тримесечни отчети 2019
 21. Баланс 2019
 22. Публично обсъждане безлихвен заем 2019г
 23. Архив 2018г
 24. Отчети 2019г.
 25. Бюджетна прогноза 2020-2022 първи етап
 26. Бюджет на Община Аксаково за 2019г
 27. Проекто-бюджет 2019г. на Община Аксаково
 28. Бюджетна прогноза 2019-2021 - втори етап
 29. Годишен финансов отчет на община Аксаково за 2017г
 30. Отчет на бюджета към 31.12.2017г
 31. Бюджетна прогноза 2019-2021 първи етап
 32. Отчети 2018г.
 33. Архив 2017г
 34. Бюджет на Община Акскаово за 2018г.
 35. Годишен отчет за изпълнение на бюджет 2017г - приет от ОбС
 36. Бюджетна прогноза 2018-2020 ІI етап
 37. Архив 2015г. - Текуща страница
 38. Тримесечни отчети 2017
 39. Баланси 2017
 40. Отчети 2017г.
 41. Бюджетна прогноза 2018-2020 І етап
 42. Бюджет на Община Аксаково 2017г
 43. Покана за публично обсъждане на проекто-бюджета на Община Аксаково за 2017 год.
 44. Отчет на бюджета на Община Аксаково за 2016г.
 45. Баланс 2018
 46. Годишен финансов отчет на община Аксаково за 2016г
 47. Архив 2014г.
 48. Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на Община Аксаково II етап
 49. Тримесечни отчети 2018
 50. Годишен финансов отчет на община Аксаково за 2015г
 51. Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Аксаково за 2015г.
 52. Покана за публично обсъждане на проекто-бюджета на Община Аксаково за 2016г.
 53. Бюджетна процедура за 2017г. на община Аксаково
 54. Бюджет на Община Аксаково 2016г
 55. il
 56. Отчет за касово изпълнение на община Аксаково към 30.06.2015г.
 57. Годишен финансов отчет на община Аксаково за 2014г
 58. Актуализирана бюджетна прогноза 2016-2018г. ІІ етап
 59. Съобщение за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково
 60. Покана за публично обсъждане
 61. Месечен отчет
 62. Информация годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Аксаково за 2014г.
 63. Актуализирана бюджетна прогноза 2015-2017г
 64. Отчет на бюджета м.06.2014

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития