История и развитие
Историческа справка

Кметове на гр. Аксаково  /в период от 1944 до 2005 год./
 

ОбщинаАксаково по исторически данни съществува от 1901 година под старотоназвание Аджемлерска община. Тогава в състава са влизали селата:Аксаково, Владиславово, Тополи и Изворско

През 1935 година към общината се присъединява и с.Въглен, което до тогава е било към Кумановска селска община.

1936година, поради закриване на Община Игнатиево, в състава на ОбщинаАксаково влизат селата: Игнатиево, Слънчево, Припек и Доброглед. Двегодини по-късно, 1938 г. с.Игнатиево с прилежащите му населени места:Слънчево, Припек и Доброглед отново се обособява като самостоятелнаобщина със седалище с.Игнатиево.

През 1945 година с.Владиславово излиза от състава на Община Аксаково и се присъединява към Община Варна.

1947година с.Казашка махала, което се предполага, че първоначално е било всъстава на с.Тополи, излиза от състава на Община Аксаково и сеприсъединява към Община Варна.

1949 година по исторически даннисе образуват Общинските народни съвети, като самостоятелниадминистративни единици. Десет години по-късно, 1959 г. ставаобединяване на Общинските народни съвети, тогава Общински народен съветс.Игнатиево с прилежащите му населени места: Слънчево, Припек иДороглед, наново преминава в състава на Общински народен съветс.Аксаково. Същата година с.Яребична се отделя от Общински народенсъвет с.Куманово и се присъединява към Общински народен съветс.Аксаково.

През 1960 година с.Тополи преминава към Градскинароден съвет гр.Варна. Същата година с.Зорница излиза от състава наОбщински народен съвет с.Любен Каравелово и преминава в състава наОбщински народен съвет с.Аксаково.

В резултат на тези променипрез 1960 г. в състава на Общински народен съвет с.Аксаково влизатселата: Аксаково, Игнатиево, Слънчево, Припек, Доброглед, Изворско,Зорница, Въглен и Яребична.

1979 година с УКАЗ № 93 на Държавниясъвет на Н Р България наново се образува Община Аксаково в състава накоято влизат 23 населени места както следва: Аксаково, Въглен,Доброглед, Зорница, Игнатиево, Изворско, Припек, Слънчево, Яребична,Водица, Засмяно, Крумово, Люб.Каравелово, Новаково, Радево,Ген.Кантарджиево, Долище, Кичево, Климентово, Куманово, Орешак, Осеновои Ботево, с център на Общината с.Аксаково.

В настоящия моментобщината е образувана от същите 23 населени места, от които 6 кметстваи 16 кметски наместничества, с център на общината гр. Аксаково.
 
--
Кметове на гр. Аксаково /в период от 1944 до 2005 год./       
Кметове на гр. Аксаково - /в период от 1944 до 2007 год./:

01.08.1944 г.- 31.08.1944г. Йордан Хараламбиев Марков

01.09.1944 г.- 30.06.1945г. Иван Димитров Петлешев

01.07.1945 г.- 30.09.1945г. Руси Георгиев Вълчев

01.10.1945 г.- 31.05.1946г. Диян Николов Диянов

01.06.1946г. – 31.01.1947г. Костадин Трендафилов Кирязов

01.02.1947г. - 31.07.1947г. Атанас Димитров Иванов

01.08.1947г. – 30.09.1947г. Манол Димитров Манолов

01.10.1947г. – 31.12.1948г. Ангел Тодоров Илиев

01.01.1949г. – 31.10.1951г.

01.11.1951г. – 30.06.1953г. Атанас Борисов Сотиров

01.05.1955г. – 31.12.1958г.

01.07.1953г. – 30.12.1955г. Георги Иванов Христов

01.01.1959г. – 31.12.1961г. Сотир Николов Търновчев

01.01.1962г. – 31.10.1963г. Бойчо димитров Даулджиев

01.11.1963г. – 31.01.1974г. Илия Желязков Арабаджиев

06.12.1977г. – 13.12.1983г. Андрей Николов Димитров

01.01.1984г. - 13.12.1986г. Кирил Радев Киров

01.02.1974г. – 05.12.1977г.

01.01.1987г. – 19.10.1991г. Христо Тошков Тошков

21.10.1991г. – 05.04.1999г. Христо Тошков Тошков

11.10.1999г. – 25.09.2003г. инж. Атанас Костадинов Стоилов

07.11.2003г. –                   инж. Атанас Костадинов СтоиловГлавна
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.