Административни услуги по Гражданска регистрация

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
Номер Име Информация
Услуга 2016 Издаване на удостоверение за наследници информация
Услуга 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки информация
Услуга 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат информация
Услуга 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца информация
Услуга 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца информация
Услуга 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат информация
Услуга 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение информация
Услуга 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина информация
Услуга 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал информация
Услуга 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес информация
Услуга 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние информация
Услуга 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път информация
Услуга 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението информация
Услуга 2033 Възстановяване или промяна на име информация
Услуга 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път информация
Услуга 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) информация
Услуга 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. информация
Услуга 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи информация
Услуга 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал информация
Услуга 2053 Припознаване на дете информация
Услуга 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година информация
Услуга 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители информация
Услуга 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България информация
Услуга 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес информация
Услуга 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина информация
Услуга 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година информация
Услуга 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес информация
Услуга 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение информация
Услуга 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина информация
Услуга 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес информация
Услуга 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние информация
Услуга 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство информация
Услуга 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена информация

 1. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 2. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
 3. Промяна в актовете за гражданско състояние
 4. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
 5. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 6. Издаване на удостоверение за правно ограничение
 7. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
 8. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
 9. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
 10. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
 11. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
 12. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
 13. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
 14. Припознаване на дете
 15. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 16. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
 17. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
 18. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
 19. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 20. Възстановяване или промяна на име
 21. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
 22. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
 23. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
 24. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 25. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
 26. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 27. Издаване на удостоверение за семейно положение
 28. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 29. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 30. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 31. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 32. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 33. Издаване на удостоверение за наследници

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития