Местност „Вълчан Чешма”

Местност „Вълчан Чешма” - №509.2180
04.09.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 509, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Иван Димитров Вълчанов(като собственици на стар имот №54) и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за оглед и изготвяне на експертна оценка на трайните насаждения и подобрения във връзка със заявление с вх. № УТ 53.3-14/31.08.2020...

Местност „Вълчан Чешма” - №№509.2202 и 509.2203
15.06.2020
  ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че са издадени заповеди за възстановяване на  новообразувани имоти по новообразуваните имоти (ПНИ) за местност „Вълчан чешма”, КР 509, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се Златка Василева и всички заинтересовани лица, че са издадени заповеди №№34 и 35 от 13.05.2020 г. на Кмета на Община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за новообразувани имоти №№509.2202 и...

Местност „Вълчан Чешма” - №509.2203
03.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                     Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 509, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.          Уведомяват се наследниците на Димитър Ставрев Наумов/като собственици на стар имот №1.178 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-3 от 04.02.2020 г....

Местност „Вълчан Чешма” - №509.2202
03.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                     Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 509, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.          Уведомяват се наследниците на Димитър Ставрев Наумов/като собственици на стар имот №1.177 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-2 от 04.02.2020 г....

Местност „Вълчан Чешма” - № 509.1726
20.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Вълчан чешма”, КР 509, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Надка Георгиева, Марчи Желязкова, Борис Янев, Мария Атанасова, Николина Георгиева, Георги Николов, Евгени Николов, Мария Динчева и всички заинтересувани лица, че е издадена заповед № 176 от 15.10.2019 г.  на В.И.Д.Кмет на община Аксаково, на основание §4к, ал.13 ал.1 от...

Местност „Вълчан Чешма” - №509.2186
10.10.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 509, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Ламбо Трендафилов/като собственици на стар имот №1.142 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-53 от 07.10.2019 г. подадено...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.