Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар


  1. Основна рубрика: Административни услуги "Зелена система"
  2. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
  3. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар - Текуща страница

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития