Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ -
04.09.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                     Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Андон Щерев Андонов/като собственици на стар имот № 290 по ПКП/, наследниците на Панайот Алексиев Парушев/като собственици на стар имот № 319 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на...

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.439
28.08.2020
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс/обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти(ПНИ) за селищно образувание(СО) „Черноморска панорама” /„Перчемлията”, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Никола Неделчев Алексиев(като собственици на стар имот №216 по ПКП), наследниците на Димо Грудев Димов(като собственици на стар имот №263 по ПКП) и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на...

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.178
14.08.2020
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс/обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти(ПНИ) за селищно образувание(СО) „Черноморска панорама” /„Перчемлията”, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Никола Иванов(като собственици на стар имот №237 по ПКП) и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4 к, ал. 7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с...

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.82
11.08.2020
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс/обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти(ПНИ) за селищно образувание(СО) „Черноморска панорама” /„Перчемлията”, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Велико  Панайотов(като собственици на стар имот №250 по ПКП) и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4 к, ал. 7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с...

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.637
07.08.2020
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед №43 от 01.07.2020 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4 к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ по плана на новообразуваните имоти(ПНИ) за селищно образувание(СО) „Черноморска панорама” /„Перчемлията”, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна. Уведомяват се Катина Стоянова и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед №43 от 01.07.2020 г. на Кмета...

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.163
07.08.2020
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс/обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти(ПНИ) за селищно образувание(СО) „Черноморска панорама” /„Перчемлията”, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Иван  Узунов(като собственици на стар имот №242 по ПКП), наследниците на Никола Алексиев(като собственици на стар имот №245 по ПКП) и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.