Електронни административни услуги Национален Портал


20.04.2021
910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г

18.04.2021
910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

21.03.2021
910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)


21.03.2021
910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци

21.03.2021
910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития