Постоянни комисии на общински съвет

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ПРИ ОбС – АКСАКОВО

МАНДАТ 2019 – 2023 год. 

 

Бюджет и финанси, инвестиции, проекти и международно сътрудничество

 

 

ИМЕ НА ОБЩ. СЪВЕТНИК

1.

Председател

Светлана Драганова Добрева

2.

Зам. - председател

Маргарита Петкова Тодорова

3.

Член

Христо Атанасов Атанасов

4.

Член

Даниела Иванова Тодорова

5.

Член

Марина Илиева Семова     

6.

Член

Йордан Райков Йорданов

7.

Член

Васил Георгиев Алексиев

 

 

Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол

 

 

ИМЕ НА ОБЩ. СЪВЕТНИК

1.

Председател

Христо Атанасов Атанасов

2.

Зам. - председател

Ирина Иванова Величкова

3.

Член

Калоян Маринов Маринов

4.

Член

Петър Борисов Недков  

5.

Член

Яница Стефанова Зенгинова

6.

Член

Светлана Драганова Добрева

7.

Член

Георги Христов Борисов

 

 

Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности

 

 

ИМЕ НА ОБЩ. СЪВЕТНИК

1.

Председател

Марина Илиева Семова

2.

Зам. - председател

Георги Мирчев Георгиев

3.

Член

Яница Стефанова Зенгинова

4.

Член

Маргарита Петрова Калчева – Шабанова               

5.

Член

Златилиян Митков Бянов

6.

Член

Тодор Димов Тодоров             

7.

Член

Георги Ангелов Митев

 

 

 

 

Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология

 

 

ИМЕ НА ОБЩ. СЪВЕТНИК

1.

Председател

Даниела Иванова Тодорова

2.

Зам. - председател

Маргарита Петрова Калчева – Шабанова

3.

Член

Ирина Божанова Йорданова

4.

Член

Величка Георгиева Златева

5.

Член

Йордан Райков Йорданов

6.

Член

Тодор Димов Тодоров             

7.

Член

Милена Кирилова Йорданова

 

 

 

Транспорт и съобщения, обществен ред и законност, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

 

 

ИМЕ НА ОБЩ. СЪВЕТНИК

1.

Председател

Ирина Иванова Величкова

2.

Зам. - председател

Калоян Маринов Маринов

3.

Член

Ирина Божанова Йорданова

4.

Член

Петър Борисов Недков  

5.

Член

Величка Георгиева Златева

6.

Член

Маргарита Петкова Тодорова

7.

Член

Станчо Ангелов Митев


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.