Други съобщения15.03.2021
Обявление за подбор на служители на длъжност  „Домашен помощник”

21.01.2021
               Заповеди на Директора на ОД „Земеделие” гр.Варна, изготвени на основание чл.37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ ( ДВ, бр.14/20.02.2015г.) за предоставяне на имотите – полски пътища на съответните ползватели по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, описани в приложение №1 към  заповедта по ал.4, по цена в размер на средното...


09.12.2020
Заповед № РД-20-04-397/08.12.2020 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Варна за частично изменение на Заповед № РД-20-04-193/30.09.2020 г. на Директора на ОД „Земеделие“ – Варна по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 г. за разпределение на масивите в землището на с. Водица, ЕКАТТЕ 11702, общ. Аксаково, обл. Варна.

19.11.2020
Уведомяваме Ви, че Община Аксаково преустановява услугата по безплатно събиране „от врата на врата“ на строителни и едрогабаритни отпадъци, получени от вътрешни ремонтни дейности в домовете за настоящата 2020 година. Получените заявки до 18.11.2020г. ще бъдат обслужени.            За датата на възобновяване на услугата през следващата календарна година, ще бъде публикувано съобщение.     Общинска администрация – Аксаково

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития