Искане за достъп до ЗДОИ

Служител , отговарящ на Заявления по ЗДОИ

Надка Костова Симеонова /съгл. Заповед №391 от 30.05.2013г./

тел.: +359 895 756 626

e-mail: aksakovo@aksakovo.bgВ рамките на работното време: 

08:00 - 12:00 часа/понеделник-петък/
13:00 - 17:00 часа/понеделник-петък/


Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития