Програма за управление на отпадъците с период на действие 2015 - 2020г.

СЪОБЩЕНИЕ
на Община Аксаково относно разработването на нова общинска Програма за управление на отпадъците

Уведомяваме всички заинтересовани лица и жители на Община Аксаково, че във връзка с изискванията на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците, Общината е стартирала разработването на нова Програма за управление на отпадъците с период на действие 2015 – 2020 година.

Молим всички заявки за срещи и консултации с общинската администрация и с консултантския екип по този повод, както и предварителните предложения и препоръки към новата програма да се изпращат на адрес: Община Аксаково, гр. Аксаково 9154, ул. “Г. Петлешев” № 58б, на вниманието на г-жа Валя Неделчева, главен експерт „Опазване на околнота среда” при Община Аксаково.

Контакти: ел. поща ipepp_ aksakovo@abv.bg, тел. 0893 323399, 052 917335.


 1. Основна рубрика: Екология
 2. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2021г
 3. Годишен отчет за изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Аксаково за 2020г
 4. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2021г
 5. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец януари 2021г
 6. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец декември 2020г
 7. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец ноември 2020г
 8. Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Варна
 9. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2020г.
 10. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец май 2020г.
 11. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2020г.
 12. РЕД ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ВЪТРЕШНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ДОМОВЕТЕ
 13. РЕД ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМОВЕТЕ
 14. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2020г.
 15. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2020г.
 16. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2020г.
 17. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец декември 2019г
 18. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец ноември 2019г
 19. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2019г
 20. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2019г
 21. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2019г
 22. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец май 2019г
 23. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2019г
 24. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2019г
 25. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец януари 2019г
 26. Обработка срещу комари
 27. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2018г
 28. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2018г
 29. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2018г
 30. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2018г
 31. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2018г
 32. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец януари 2018г
 33. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец декември 2017г
 34. Програма за опазване на околната среда на община Аксаково 2017-2020
 35. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец ноември 2017г
 36. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2017г
 37. Съобщение до собствениците на излезли от употреба МПС
 38. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2017г.
 39. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2017г.
 40. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2017г.
 41. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2017г.
 42. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2017г.
 43. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2020г.
 44. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2020г.
 45. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2016г.
 46. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2019г
 47. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2019г
 48. Информация за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/
 49. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2016г.
 50. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2018г
 51. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2018г
 52. Констативен протокол по чл. 157б,ал. 1 от ЗООС с №2/2018
 53. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2016г.
 54. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец декември 2018г
 55. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2016г.
 56. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2019г
 57. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2016г.
 58. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 59. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2018г
 60. Съобщение за разделно събиране на строителни отпадъци
 61. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2016г
 62. Часът на Земята
 63. Условия за приемане на отпадъци на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав”, землище с. Въглен
 64. Програма за управление на отпадъците с период на действие 2015 - 2020г. - Текуща страница
 65. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Христина Пламенова Младенова
 66. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Маргарита Сашева Топчиева
 67. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 -
 68. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2015г
 69. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Павел Маринов
 70. Информация за предаване на негодни за употреба батерии и акумулатори
 71. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - „ЕВРО-БУЛ“ ООД
 72. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2015г
 73. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2015г
 74. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2015г
 75. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец май 2015г
 76. Съобщение до всички собственици на пчели
 77. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ЕТ”Руанда –Руслан Петровски”
 78. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Теодора Петрова
 79. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2015г
 80. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Николай Николов и Есин Халид
 81. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец ноември 2015г
 82. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - „ТИ ЕЛ ВИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ЕООД
 83. Съобщение - Приложение 2 - „БИ ЕЙЧ-БИ ДЖИ” ЕООД
 84. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2015г
 85. Съобщение за инвестиционно предложение - с.Доброглед
 86. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2015г
 87. Съобщение - Регистрация на домашни кучета
 88. Световен ден на водата
 89. Телефони за подаване на сигнали за нарушения, свързани с дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци
 90. Регистър на площадките за предаване на отпадъци
 91. Информация разделно събиране
 92. Протокол № 20/24.01.2013г.
 93. Решение № ВА 180 - ПР/ 2012 г. на Директора на РИОСВ – Варна
 94. Решение № ВА 167
 95. Решение № ВА 177 - ПР/2012
 96. Решение № ВА 8 /ОВОС/ 2012
 97. Решение № ВА 157-ПР/ 2012
 98. Решение № ВА 126-ПР/ 29.10.2012 г. на Директора на РИОСВ
 99. Регионално сдружение за управление на отпадъците „Eко - 2010” - заличено
 100. Регионално сдружение за управление на отпадъците „Eко - 2010”

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития