Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Аксаково за 2015г.

О Б Щ И Н А   А К С А К О В О,   О Б Л А С Т   В А Р Н А

П О К А Н А

за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Аксаково за 2015 год.

Председателят на Общински съвет - Аксаково, на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Аксаково, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и всички, които ползват услуги на територията на общината за обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Аксаково за 2015 год.

Публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Аксаково за 2015 год. ще се проведе в гр.Аксаково – 17,30 ч. на 06.04.2016г. в сградата на Общински детски комплекс.

Материали за отчета за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Аксаково за 2015 год. са публикувани на сайта на Община Аксаково.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО

СВЕТЛАНА ДОБРЕВА

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.