Заповед №834 от 29.10.2020г. - Определяне на границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване


 1. Основна рубрика: Местни данъци и такси
 2. Заповед №834 от 29.10.2020г. - Определяне на границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване - Текуща страница
 3. Заповед №733 от 30.10.2019г. - Определяне на границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване
 4. Заповед №639 от 30.10.2017г. - Определяне на границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване
 5. Заповед №679 от 31.10.2016г. - Изменение и допълнение на Заповед №678 от 28.10.2016г.
 6. Заповед №678 от 28.10.2016г. - Определяне на границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване
 7. Съобщение по чл. 32 - СИГМА 2003 ООД - АУЗД
 8. Съобщение по чл. 32 - РАЯ НОВИКОВА ЕООД - АУЗД
 9. Съобщение по чл.32 - Каб електрикс ООД - АУЗД + Покана
 10. Съобщение по чл.32 - Здравко Димитров Минев - АУЗД + Покана
 11. Съобщение по чл.32 - Тенчо Иванов Царацорков- АУЗД + Покана
 12. Съобщение по чл.32 - Здравко Атанасов Божинов - АУЗД + Покана
 13. Съобщение по чл.32 - Кунчо Михалев Куманов - АУЗД + Покана
 14. Съобщение по чл.32 - МД доместикс ЕООД - АУЗД + Покана
 15. Съобщение по чл.32 - Хамид Юсуф Хамид - АУЗД + Покана
 16. Съобщ. по чл. 32 - Марин Василев Вълев - АУЗД
 17. Съобщение по чл. 32 - Милен Симеонов Петров - АУЗД
 18. Съобщение по чл. 32 - Ивайло Драганов Драганов - АУЗД
 19. Съобщение по чл. 32 - ФАМАНЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД - АУЗД
 20. Съобщение по чл. 32 - ЕТ ЛИ - ЛИДИЯ ГЕНЕВА - АУЗД
 21. Съобщение по чл. 32 - ЕТ ЕМДИ - ЕМИЛ ДИМИТРОВ - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - АУЗД
 22. Съобщение по чл.32 - Веселин Пенев Колев - АУЗД + Покана
 23. СъобщENIE по чл.32 - Виктория - 98 ЕООД - АУЗД + Покана
 24. Съобщение по чл.32 - Иван Красимиров Добрев - АУЗД + Покана
 25. Съобщение по чл.32 - Варна сити уест АД - АУЗД + Покана
 26. Съобщение по чл.32 - ФФБУЛ ООД - АУЗД + Покана
 27. Съобщение по чл.32 - Христо Йорданов Ценов - АУЗД + Покана
 28. Съобщение по чл.32 - Станчо Димитров Станчев - АУЗД + Покана
 29. Съобщение по чл.32 - Триера 55 ЕООД - АУЗД + Покана
 30. Съобщение по чл.32 - Димов къмпани ЕООД - АУЗД + Покана
 31. Съобщение по чл. 32 - Симеон Иванов Михайлов - АУЗД
 32. Съобщение по чл.32 - Кара консулт ЕООД - АУЗД + Покана
 33. Съобщение по чл.32 - ИВАН МИХАЙЛОВ ДИМОВ - АУЗД + Покана
 34. Съобщение по чл.32 - Марин Янакиев Недев - АУЗД + Покана
 35. Съобщенив по чл.32 - Живко Проданов Гочев - АУЗД + Покана
 36. Съобщение по чл. 32 - АДИОИК ЕООД - АУЗД
 37. Съобщение по чл.32 - Косионис ЕООД - АУЗД + Покана
 38. Съобщение по чл.32 - БГ строй ЕООД - АУЗД + Покана
 39. Съобщение по чл. 32 - Андрей Николов Едрев - АУЗД
 40. Размер на данъка върху превозните средства в община Аксаково за 2016г.
 41. Съобщение по чл. 32 - ДЖЕЙМАРК ООД - АУЗД
 42. Съобщение по чл 32 - Василка Цонева Иванова - писмо за ДД по чл.14
 43. Съобщение по чл.32 - Илиян Иванов Георгиев АУЗД + Покана
 44. Съобщение по чл.32 - Иван Добрев Йорданов - АУЗД + Покана
 45. Съобщение по чл.32 - Ист сайд ООД ЕООД - АУЗД + Покана
 46. Съобщение по чл. 32 - Драгомир Великов Митев - АУЗД
 47. Съобщение по чл.32 - Елит хоумс интернешънъл ООД - АУЗД + Покана
 48. Съобщение по чл.32 - Маригео България ЕООД - АУЗД + Покана
 49. Съобщение по чл.32 - Албена инвест уърълд ЕООД - АУЗД + Покана
 50. Съобщение по чл.32 - Ригал ризортс ООД - АУЗД + Покана
 51. Съобщение по чл.32 - Вили трейд ЕООД - АУЗД + Покана
 52. Съобщение по чл.32 - Николай Стоянов Стоянов - АУЗД + Покана
 53. Съобщение по чл.32 - Живко Кръстев Димов - АУЗД + Покана
 54. Съобщение по чл.32 - КИРИЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ - АУЗД + Покана
 55. Съобщение по чл.32 - Сашо Димов Стойков - АУЗД + Покана
 56. Съобщение по чл.32 - Минчо Димов Янакиев - АУЗД + Покана
 57. Съобщение по чл.32 - Елена Пенева Добрева - АУЗД + Покана
 58. Съобщение по чл.32 - Селятин Сеидов Джиджимен - АУЗД + Покана
 59. Съобщение по чл. 32 - ЕВРОСИЛЕКС КРИСТАЛ СПА ЕООД - АУЗД
 60. Съобщение по чл. 32 - БУЛПРОПЪРТИС ЕООД - АУЗД + Покана
 61. Съобщение по чл. 32 - Георги Жеков Георгиев - АУЗД + Покана
 62. Съобщение по чл.32 - Станка Николова Неделчева - АУЗД + Покана
 63. Съобщение по чл.32 -Тан инвестмънтс ЕООД - АУЗД + Покана
 64. Съобщение по чл.32 - Христо Михайлов Христов- АУЗД + Покана
 65. Съобщение по чл.32 - Анка Христова Костадинова- АУЗД + Покана
 66. Съобщение по чл.32 - Детелин Митев Димитров- АУЗД + Покана
 67. Съобщение по чл.32 - Асен Миленов Асенов- АУЗД + Покана
 68. Съобщение по чл.32 - Христодулос Христу ЕООД - АУЗД + Покана
 69. Съобщение по чл. 32 - АЛИАНС - ФРИГО ООД - АУЗД
 70. Съобщение по чл.32 - Стойчо Георгиев Неделчев - АУЗД + Покана
 71. Съобщение по чл.32 - Василка Стоянова Иванова - АУЗД + Покана
 72. Съобщение по чл. 32 - Ана Георгиева Станева - АУЗД + Покана
 73. Съобщение по чл. 32 - СЛЪНЧЕВО АД- АУЗД + Покана
 74. Съобщение по чл.32 - Иван Мирчев Костов - АУЗД + Покана
 75. Съобщение по чл. 32 - ИСТ ИНВЕСТМЪНТ ООД - АУЗД
 76. Съобщение по чл.32 - Георги Рашков Кирилов - АУЗД + Покана - второ
 77. Съобщение по чл. 32 - Валентин Димитров Василев - АУЗД + Покана
 78. Съобщение по чл. 32 - Румен Маринов Мирчев - АУЗД + Покана
 79. Съобщение по чл. 32 - Милен Тончев Иванов - АУЗД + Покана
 80. Съобщение по чл. 32 - ФАМАНЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД - АУЗД + Покана
 81. Съобщение по чл.32 - Николай Христов Илиев - само АУЗ
 82. Съобщение по чл.32 - Александър Василев Василев - АУЗД + Покана
 83. Съобщение по чл.32 - Иван Георгиев Мирчев - АУЗД + Покана
 84. Съобщение по чл.32 - Йорданка Димитрова Харизанова - АУЗД + Покана
 85. Съобщение по чл.32 - Георги Василев Влаев - АУЗД + Покана
 86. Съобщение по чл.32 - Веселин Пенев Колев- АУЗД + Покана
 87. Съобщение по чл.32 - Никола Йорданов Николов- АУЗД + Покана
 88. Съобщение по чл.32 - Ивелина Володиева Стойкова - АУЗД + Покана
 89. Съобщение по чл. 32 - Хюдает Сюлейман Кьосе - АУЗД + Покана
 90. Съобщение по чл. 32 - Тодор Радев Тодоров - АУЗД + Покана
 91. Съобщение по чл.32 - Малай Олга Олеговна- АУЗД + Покана
 92. Съобщение по чл.32 - Венцислав Кирилов Петков- АУЗД + Покана
 93. Съобщение по чл. 32 - Димитър Георгиев Георгиев - АУЗД + Покана
 94. Съобщение по чл. 32 - ВИОЛИН 66 ЕООД - АУЗД + покана
 95. Съобщение по чл. 32 - Даниел Иванов Денев - АУЗД + Покана
 96. Съобщение по чл. 32 - КРИСТ ООД - АУЗД
 97. Съобщение по чл. 32 - Екатерина Георгиева Славова - АУЗД + Покана
 98. Съобщение по чл. 32 - Живко Иванов Йорданов - АУЗД + Покана
 99. Съобщение по чл. 32 - Мирчо Йорданов Тодоров - АУЗД + Покана
 100. Съобщение по чл. 32 - ДЖЕЙМАРК ООД - писмо за подаване на ДД по чл.14
 101. Съобщение по чл.32 - Вилиан Георгиев Ангелов- АУЗД + Покана
 102. Съобщение по чл. 32 - ДИЕМ - ТРАНС ЕООД - АУЗД + Покана
 103. Съобщение по чл. 32 - Здравко Димитров Минев - АУЗД + Покана
 104. Съобщение по чл. 32 - БУЛПРОПЪРТИС ЕООД - писмо за подаване на ДД по чл.14
 105. Съобщение по чл.32 - БГ строй ЕООД - АУЗД + Покана
 106. Съобщение по чл.32 - Георги Рашков Кирилов - АУЗД + Покана
 107. Съобщение по чл.32 - Тодор Недев Бобчев АУЗД
 108. Съобщение по чл. 32 - ЕВРОКАР ВАРНА 09 ООД - АУЗД + Покана
 109. Съобщение по чл. 32 - Петрос Агатонас - Ста Параникас - АУЗД + Покана
 110. Съобщение по чл.32 - Силиан вилас би джи ЕООД - АУЗД + Покана
 111. Съобщение по чл.32 - Иън и ДжонООД - АУЗД + Покана
 112. Съобщение по чл.32 - Билко су ООД - АУЗД + Покана
 113. Съобщение по чл.32 - Иванка Добрава Колева - АУЗД + Покана
 114. Съобщение по чл. 32 - Милен Тончев Иванов АУЗД
 115. Съобщение по чл. 32 - Станю Иванов Станев АУЗД
 116. Съобщение по чл.32 - Велико Лазаров Великов - АУЗД + Покана
 117. Съобщение по чл. 32 - ХРИСТОДУЛОС ХРИСТУ ЕООД - АУЗД + Покана
 118. Съобщение по чл.32 - Георги Асенов Пенчев - АУЗД + Покана
 119. Съобщение по чл.32 - Манхатън инвестмънтс ЕООД - АУЗД + Покана
 120. Съобщение по чл. 32 - ХОРНИНГ ЛОУ ООД - АУЗД + Покана
 121. Съобщение по чл. 32 - ЕЛИТ ХОУМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД - АУЗД + Покана
 122. Съобщение по чл.32 - Константин Василев Иванов - АУЗД + Покана
 123. Съобщение по чл.32 - Димитър Иванов Димитров - АУЗД + Покана
 124. Съобщение по чл.32 - Александър Благоев Александров- АУЗД + Покана
 125. Съобщение по чл. 32 - НЕПТУН - 2 ООД - АУЗД + Покана
 126. Съобщение по чл.32 - Иван Димитров Недков - АУЗД + Покана
 127. Съобщение по чл.32 - Георги Драганов Георгиев - АУЗД + Покана
 128. Съобщение по чл.32 - Ивелина василева Чунгарева - АУЗД + Покана
 129. Съобщение по чл.32 - Горан Иванов Станев - АУЗД + Покана
 130. Съобщение по чл.32 - Величка Колева Българанова - АУЗД + Покана
 131. Съобщение по чл.32 - Тодорка Николаева Димитрова - АУЗД + Покана
 132. Съобщение по чл.32 - Джеймс Джардин - АУЗД + Покана
 133. Съобщение по чл. 32 - Екатерина Василева Костова - АУЗД + Покана
 134. Съобщение по чл. 32 - Вяра Тодорова Тонева - АУЗД + Покана
 135. Съобщение по чл 32 - Красимира Великова Димитрова - писмо за ДД по чл.14
 136. Съобщение по чл.32 - Георги Пламенов Тодоров - АУЗД + Покана
 137. Съобщение по чл.32 - Златинка Живкова Кьосева - АУЗД + Покана
 138. Съобщение по чл. 32 - Ивелин Йорданов Радев - АУЗД + Покана
 139. Заповед №823 от 28.10.2015г. - Определяне на границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване
 140. Съобщение по чл.32 -Тодор Панайотов Късов - АУЗД + Покана
 141. Съобщение по чл. 32 - Никола Иванов Марков
 142. Съобщение по чл. 32 - Зоя Митева Йорданова
 143. Съобщение по чл.32 - Недялко Александров Неделчев - АУЗД + Покана
 144. Съобщение по чл.32 - Донка Тодорова Димитрова - АУЗД + Покана
 145. Съобщение по чл.32 - Франсуа Храч Цветкова - АУЗД + Покана
 146. Съобщение по чл. 32 - БЕНСЪН ГЛАНС ООД - АУЗД + покана
 147. Съобщение по чл. 32 - ЛУДИ - АН ЕООД - АУЗД + Покана
 148. Съобщение по чл. 32 - БРИК ГРУП ООД - АУЗД + Покана
 149. Съобщение по чл. 32 - ДЖЕЙ ЕМ КЪНСТРАКШЪН ООД - АУЗД + Покана
 150. Съобщение по чл. 32 - Димитър Зафиров Кабаков
 151. Съобщехсе по чл. 32 - Димитър Зафиров Кабаков
 152. Съобщение по чл 32 - Янка Господинова Липинска - писмо за ДД по чл.14
 153. Съобщение по чл.32 - Яни Стойков Янев - АУЗД + Покана
 154. Съобщение по чл. 32 - Кирил Костов Тодоров - АУЗД + Покана
 155. Съобщение по чл.32 - ЕТ Промпласт-Шакир Мустафа - АУЗД + Покана
 156. Съобщение по чл. 32 - Ангел Димитринов Станчев - АУЗД + Покана
 157. Съобщение по чл. 32 - СТОЯНКА ДИМОВА СТАНЕВА - АУЗД + Покана
 158. Заповед №868 от 29.10.2014г. - Определяне на границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване
 159. Заповед №801 от 28.10.2013г. - Определяне на границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване

Търсене