Членове на СИК в община Аксаково

секция№ 030200025

№ по ред

Име, презиме и фамилия

Длъжност в комисията

1

Тодор Василев Тодоров

Председател

2

Петър Димитров Петрушев

Зам.председател

3

Георги Иванов Геренски

Секретар

4

Тошко Колев Добрев

Член

5

Василка Тодорова Топалова

Член

6

Тодорка Атанасова Спасова

Член

7

Мартин Станиславов Станев

Член

 

 

секция№ 030200026

№ по ред

Име, презиме и фамилия

Длъжност в комисията

1

Ана Иванова Стамболова

Председател

2

Мария Желязкова Кирова

Зам.председател

3

Катя Вангелова Бакалова

Секретар

4

Върбинка Жекова Димитрова

Член

5

Недялка Тодорова Михова

Член

6

Елена Тодорова Сидерова

Член

7

Марийка Атанасова Милева

Член

 

 

секция№ 030200027

№ по ред

Име, презиме и фамилия

Длъжност в комисията

1

Димитричка Атанасова Атанасова

Председател

2

Иван Алексиев Иванов

Зам. председател

3

Пауна Илиева Кафалиева

Секретар

4

Еленка Димитрова Димова

Член

5

Марийка Тодорова Димова

Член

6

Мария Димитрова Николова

Член

7

Йорданка Недялкова Калчева

Член

 

 

секция№ 030200028

№ по ред

Име, презиме и фамилия

Длъжност в комисията

1

Севим Шукри Исмаил

Председател

2

Гюлвяр Исмаилова Мехмедова

Зам. Председател

3

Галина Христова Жекова

Секретар

4

Бисер Руменов Йорданов

Член

5

Станиславка Жекова Георгиева

Член

6

Стоян Михалев Долапчиев

Член

7

Василка Димитрова Пейчева

Член

 

 

секция№ 030200029

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

Длъжност в комисията

 

1

Валентина Дойчева Христова

Председател

 

2

Цветанка Коцева Михайлова

Зам. председател

 

3

Веселка Владимирова Иванова

Секретар

 

4

Ради Неделчев Георгиев

Член

 

5

Стойка Атанасова Димитрова

Член

 

6

Евангелина Юлианова Семерова

Член

 

7

Райна Иванова Принцова

Член

 

 

секция№ 030200030

№ по ред

Име, презиме и фамилия

Длъжност в комисията

1

Катя Атанасова Иванова

Председател

2

Димитър Димитров Илиев

Зам. председател

3

Иванка Николова Златинова

Секретар

4

Тодорка Иванова Цокова

Член

5

Стоянка Иванова Илиева

Член

6

Недялко Николаев Димитров

Член

7

Дора Щерева Велева

Член

 

 

секция№ 030200031

№ по ред

Име, презиме и фамилия

Длъжност в комисията

1

Калина Христова Димитрова

Председател

2

Марин Георгиев Маринов

Зам. председател

3

Таня Станчева Попова

Секретар

4

Иван Николов Иванов

Член

5

Пенка Тодорова Митева

Член

6

Добри Николаев Добрев

Член

7

Божан Димов Божанов

Член

8

Янка Димова Тодорова

Член

9

Димитър Станев Димитров

Член

 

 

секция№ 030200032

№ по ред

Име, презиме и фамилия

Длъжност в комисията

1

Христина Маринова Кателиева

Председател

2

Светлана Георгиева Стефанова

Зам. председател

3

Стоя Атанасова Панайотова

Секретар

4

Желязка Атанасова Недялкова

Член

5

Десислава Виолинова Стоянова

Член

6

Митка Тодорова Стойкова

Член

7

Иванка Параскевова Христова

Член

 

 1. Основна рубрика: ИЗБОРИ 2011
 2. 5
 3. Членове на СИК в община Аксаково
 4. 4
 5. 3
 6. 2
 7. Избирателни секции за гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението - втори тур
 8. Покана - Избор на председател на общинския съвет
 9. З А П О В Е Д № 832/27.10.2011г.
 10. Покана за провеждане на консултации за съставяне на комисия по чл.242,ал.7 от Изборния кодекс
 11. Определяне чрез жребий на номерата на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирани в Централната избирателна комисия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23.10.2011 г
 12. Провеждане на жребий за определяне номерата за изписване в бюлетините на партиите, местната коалиция и инициативния комитет, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и/или кметове на 23.10.2011 г.
 13. Изтеглените номерата и тяхното изписване в бюлетината на партиите, участвали в жребия, проведен в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г.
 14. Избирателни секции за гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението
 15. Заповед 776 - Определяне помещение за работа на назначената СИК с №030200034
 16. Обявяване регистрираните в ОИК – Аксаково кандидати за кмет на община и кметства, кандидатски листи за общински съветници за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.
 17. Заповед на Кмета на Община Аксаково за определяне на избирателните секции на територията на Община Аксаково
 18. Избирателен списък (част 1) за избиране на общински съветници и кметове на 23.10.2011г.
 19. Назначаване на Общинска избирателна комисия в община Аксаково

Търсене