Процедура за провеждане на открит конкурс 2018г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 

за определяне на Изпълнител за дейността: „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на община Аксаково, в обект №18001”.

 

отдели по горскостопански план на община Аксаково 17 – ж1, 74 – г, 78 – а, 78 – з, 80 – с и 80 – т, включени в обект №18001

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.